ข่าวการศึกษา » สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำคู่มือการเตรียมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ล่าสุด

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำคู่มือการเตรียมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ล่าสุด

8 ตุลาคม 2021
1125   0

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนล่าสุด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนล่าสุด

สพฐ. ประชุมคณะทํางานจัดทําคู่มือการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำคู่มือการเตรียมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ล่าสุด

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมคณะทํางานจัดทําคู่มือการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นวทางเตรียมความพร้อม ของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ครูไทยฟรีดอทคอม ขอขอบคุณข่าวสารจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน