สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ตัวอย่างไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 แก้ไขได้ doc

ตัวอย่างไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 แก้ไขได้ doc

7 เมษายน 2022
46833   0

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 doc

วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านที่กำลังมองหาตัวอย่าง และแนวทางในการจัดทำ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 doc โดยเป็นตัวอย่างในรูปแบบไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ได้จัดทำและนำมาเผยแพร่ครั้งนี้

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 doc
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 doc

สำหรับเนื้อหาและเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ได้แก่ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก สำหรับ ปก SAR สามารถดาวน์โหลดได้เลย

การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงาน ทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนำเสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และ รับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ได้กรุณาจัดทำมาเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ดำเดินการอีกรูปเล่มหนึ่ง ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ในลิงก์ ด้านล่างได้เลยนะครับ

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

มาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน ระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและศูนย์การศึกษาพิเศษ รูปแบบไฟล์ doc
แบ่งปัน แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไฟล์ pdf พร้อมเฉลย
แจกไฟล์แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ครู 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้
แจกฟรี ปกรายงาน sar แก้ไขได้ ppt
แจกไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2564 doc แก้ไขได้
ดาวน์โหลด คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 (ไฟล์ตัวอย่าง รร.วัดมหาวนาราม)
รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ อะไร? ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำ