สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ตัวอย่างไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 แก้ไขได้ doc

ตัวอย่างไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 แก้ไขได้ doc

7 เมษายน 2022
12378   0

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 doc

วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านที่กำลังมองหาตัวอย่าง และแนวทางในการจัดทำ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 doc โดยเป็นตัวอย่างในรูปแบบไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ได้จัดทำและนำมาเผยแพร่ครั้งนี้

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 doc
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 doc

สำหรับเนื้อหาและเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญต่างๆ ได้แก่ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก สำหรับ ปก SAR สามารถดาวน์โหลดได้เลย

การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงาน ทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนำเสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และ รับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ได้กรุณาจัดทำมาเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ดำเดินการอีกรูปเล่มหนึ่ง ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ในลิงก์ ด้านล่างได้เลยนะครับ

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ