สื่อการเรียนการสอน » มุมของฟรี » รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ อะไร? ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำ

รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ อะไร? ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำ

8 มีนาคม 2022
29884   0

รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ

รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ แนวทางดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีเนื้อหาสาระครอบคลุมรายละเอียดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งนำเสนอหลักการเหตุผล แนวคิด และกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไว้

รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ
รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ

สำหรับเนื้อหาสำคัญในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งการจัดทำเรามี คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำหรับเป็นแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่

1. หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2 หลักการและขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
3. โครงสร้างของรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
4. ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

>>>>ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการจัดทำโดยละเอียด<<<<

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แบ่งปัน แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
ตัวอย่างไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 แก้ไขได้ doc
แจกไฟล์แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ครู 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้
แจกฟรี ปกรายงาน sar แก้ไขได้ ppt
ฟรีเอกสาร! แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไฟล์ doc
ดาวน์โหลด คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 (ไฟล์ตัวอย่าง รร.วัดมหาวนาราม)
รายงานอย่างง่าย!! แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564 ปรับให้แล้วครบตาม ว23/2564
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนตาม วPA