สื่อการเรียนการสอน » รวมสื่อไฟล์ตกแต่งห้องเรียน โปรเตอร์ความรู้สู้ภัยโควิด 19

รวมสื่อไฟล์ตกแต่งห้องเรียน โปรเตอร์ความรู้สู้ภัยโควิด 19

29 พฤศจิกายน 2021
21868   0

ไฟล์ตกแต่งห้องเรียน

วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอมก็ได้นำสิ่งดีๆมามอบให้กับคณะครูทุกท่านที่ต้องการปรับเปลี่ยนหรือต้องการ ไฟล์ตกแต่งห้องเรียน ที่ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะช่วยให้นักเรียนของเราสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคระบาดและปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องและตระหนักถึงภัยของโรคติดต่อในปัจจุบันนี้ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันได้

ไฟล์ตกแต่งห้องเรียน
ไฟล์ตกแต่งห้องเรียนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยได้ทำการไปสืบค้นจนพบข้อมูลที่มีเป็นประโยชน์ และเชื่อถือได้และสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเชื่อถือได้ มาในรูปแบบสื่อโปสเตอร์ความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นองค์ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้สื่อโปสเตอร์นี้สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมไทยต่อไป

ผู้จัดทำและเรียบแรง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ