เพื่อครูไทย » รวมฟอร์ม PA1-PA5 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

รวมฟอร์ม PA1-PA5 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

13 ตุลาคม 2021
1473   0

PA1-PA5

สำหรับครูไทยฟรีดอทคอมที่กำลังมองหาการจัดทำ วPA แล้วนั้นในตอนนี้ผมคิดว่า ครูทุกคนต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกปีงบประมาณ ตามที่แบบของ ก.ค.ศ. และต้องมีคะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เพื่อคงวิทยฐานะสำหรับคุณครูทุกๆคนรวมถึงพนักงานราชการ และครูอัตราจ้างก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจัดทำมาตรฐานเพื่อ ใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนและการปฏิบัติงาน

ครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ มีแบบฟอร์มดังนี้

รวมแบบฟอร์ม PA1-PA5 (*.doc)
-PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน
-PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
-PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง
-PA4 แบบประเมินตำแหน่ง ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2
– PA5 แบบประเมิน ด้านที่​ 3

PA1-PA5
PA1-PA5

ดาวน์โหลดเอกสาร PA1-PA5

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา 2565 doc โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
ดาวน์โหลด แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 2565 doc สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
แจกไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2564 doc แก้ไขได้
รายงานอย่างง่าย!! แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564 ปรับให้แล้วครบตาม ว23/2564
แจก แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564 doc แบบใหม่ล่าสุด!!
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนตาม วPA
แนวทางหลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่ ทุกตำแหน่ง