เพื่อครูไทย » ศึกษาก่อนยื่น! คู่มือผู้ใช้งานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีภ.ง.ด.90/91 ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ผ่าน E-Filing

ศึกษาก่อนยื่น! คู่มือผู้ใช้งานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีภ.ง.ด.90/91 ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 ผ่าน E-Filing

27 กุมภาพันธ์ 2022
4706   0

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

เมื่อเริ่มต้นปีของทุกๆปี แล้วผู้ที่มีรายได้ต่างรู้ว่าเข้าสู่ช่วงฤดูของการ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 นี้ทางกรมสรรพากรได้มีการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ที่สนองต่อผู้ใช้บริการ เช่น เมนูการยื่นภาษีทางเว็บไซต์สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีล่าสุด ในระบบ E-Filing แบบใหม่

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

วิธี “ยื่นภาษีออนไลน์” เงินได้ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์มีขั้นตอนอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนการ “ยื่นภาษีออนไลน์” สิ่งที่จะต้องเริ่มต้นก็คือการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นภาษีให้พร้อม ซึ่งหลัก ๆ คือ

  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ จากนายจ้าง โดยส่วนมากเป็นเอกสารที่ได้รับจากฝ่ายบุคคลช่วงต้นปี ซึ่งจะระบุว่า มีรายได้รวมเท่าไหร่ มีหักชำระเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือประกันสังคมรวมแล้วหมดไปเท่าไร

ข้อสำคัญ หากใครทำงานเปลี่ยนที่ทำงานหลายที่ในปี 2564 ต้องได้รับใบ 50 ทวิจากนายจ้างทุกที่ที่ได้ทำงาน

  • รายการลดหย่อนตัวเอง ได้แก่ ค่เลี้ยงดูบิดามารดาที่อายุ 60 ปีขึ้นไปและมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งต้องเตรียม “เลขบัตรประชาชนของบิดามารดา” ให้พร้อม
  • เอกสาร หลักฐานการลดหย่อนภาษีต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จเบี้ยประกันชีวิต/ ประกันสะสมทรัพย์/ ประกันสุขภาพทั้งของตนเองและพ่อแม่ หรือที่ซื้อกองทุน RMF SSF และเงินบริจาคต่าง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษา กีฬา การพัฒนาสังคม โรงพยาบาลรัฐ รวมถึงบริจาคให้แก่พรรคการเมือง

เมื่อเอกสารพร้อมแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ https:/ /efling.rd.go.th/rd-cms/ ได้เลย

โหลดคู่มือและศึกษาโดยละเอียด

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา https://efiling.rd.go.th/rd-cms https://www.moneybuffalo.in.th/
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ