ใบงาน » โหลดฟรี! ฟอนต์คัดลายมือไทย ตามเส้นปะ ใช้ทำแบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ

โหลดฟรี! ฟอนต์คัดลายมือไทย ตามเส้นปะ ใช้ทำแบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ

25 เมษายน 2023
3576   0

ฟอนต์คัดลายมือไทย

สวัสดีคุณครูทุกๆท่าน วันนี้แอดขอนำฟอนต์การคัดลายมือ นอกจากจะทำให้ผู้คัดเขียนหนังสือได้สวยงามแล้ว ยังเป็นการฝึกให้รู้จักรักษาความสะอาด และเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย เราจึงควรฝึกคัดลายมือให้ถูกวิธี

ฟอนต์คัดลายมือไทย
ฟอนต์คัดลายมือไทย

การคัดลายมือภาษาไทย เป็นแบบฝึกหัดการเขียนระดับเริ่มต้นจำเป็นต้องฝึกฝนตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อให้คุ้นเคยกับการเขียนที่สวยงามและเป็นระเบียบ เพราะเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การเขียนที่ถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว สวยงาม น่าอ่าน บางคนคิดว่าลายมือไม่สำคัญ มารยาทและวาทศิลป์ที่ดีก็เพียงพอที่จะเข้าใจผิดหากเขียนด้วยข้อคิดเห็นโครงเรื่องที่ดี คนอ่านอ่านไม่ออกเพราะอ่านไม่ออก เข้าใจผิดไม่รู้คุณค่าของงานเขียนว่ามันดีอย่างไร

ฟอนต์คัดลายมือไทย

จุดประสงค์ของการคัดลายมือ ดังนี้

  1. เพื่อฝึกการเป็นผู้มีสมาธิในการเขียนตัวอักษรไทย
  2. เพื่อให้เขียนตัวอักษรไทยได้ถูกต้องตามหลักวิธีการต่าง ๆ
  3. เพื่อให้รู้จักการจัดระเบียบ การเว้นวรรคและเว้นช่องไฟได้ประณีตและมีความสม่ำเสมอ ทำให้อ่านง่าย ดูสบายตา
  4. เพื่อให้รู้จักสังเกตแบบอย่างตัวอักษรที่ถูกต้องสวยงามและนำไปเป็นตัวอย่างในการเขียนได้ต่อไป
  5. เพื่อให้มีความภาคภูมิใจ ศรัทธาและรักการเขียนภาษาไทยอันเป็นมรดกและภาษาประจำชาติไทย

บทบาทสำคัญของโรงเรียน

คือ การที่เด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองด้วยการรับรู้ว่ามีอำนาจที่สูงกว่าคอยสอดส่องตรวจตราอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การคัดลายมือในโรงเรียนจึงเป็นการที่เรารู้จักจะควบคุม รวมไปถึงถูกประเมินว่าเราได้ทำตามระบบและมีวินัยมากน้อยแค่ไหนโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว เช่นว่า ถ้าเราเชื่อฟัง เราก็จะ ‘มีวินัย’ คือรู้จักควบคุมตัวเองให้ไปฝึกการเขียน ซึ่งการเขียนนี้เราลงมือทำเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยเฝ้าให้เราทำ

การควบคุมตนเอง ตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนไปจนถึงในห้องนอน เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ แม้ในพื้นที่ส่วนตัวของเรา เราเรียนรู้องค์กรและระเบียบวินัย ผลลัพธ์ที่เราได้รับคือการยอมรับ หรือรางวัลคือสถานะที่ได้รับจากระบบนั้น เช่น เกรดดี หรือการยกย่อง หมายความว่าเรามีระเบียบวินัยและมีชื่อเสียงในสังคมนั้น

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ฟอนต์ดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ