แผนการสอน » คำสั่งต่างๆ ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2565

คำสั่งต่างๆ ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2565

10 เมษายน 2022
6641   0

ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2565

วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ก็ขอพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการ ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนที่จะมีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนยุคสมัย สังคม เศรษฐกิจ และภาวะในปัจจุบัน ซึ่งหลายคนก็จะสอบถาม ไม่ว่าจะเป็น เอกสารประกอบหลักสูตร มีอะไรบ้าง คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 ไปดูกันเลย

ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2565
ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2565

1.หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือหลักสูตรที่เน้นการวัดผล แบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหา เพียงเพื่อนำมาสอบ เดิม วัดผลจากการจำความรู้ แต่ฐานสมรรถนะ วัดผลจากการนำความรู้มาใช้งาน ที่นำมาใช้แทนที่หลักสูตรในปัจจุบัน วัดผลจากสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน
1. สมรรถนะการจัดการตนเอง 2. สมรรถนะการสื่อสาร 3. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง และ 5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2565
ที่มาภาพ..http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/home/smrrthna

2. คำสั่ง สพฐ. ที่ 921/ 2561 ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสารที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560

3.คำสั่ง สพฐ.ที่ 922 / 2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

4.คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239 / 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์วิชาการ สพฐ. และ CBE Thailand
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เข้าใจง่าย ! แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566 ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ
แจกฟรี! แผนการสอนหน้าเดียวแก้ไขได้ รูปแบบไฟล์ PPT แก้ไขได้ ปี 2565
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
รวมลิ้ง แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทุกวิชา
ครบทุกมุม สื่อติดห้องเรียนอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี!!
โหลดฟรี หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าสุด!!
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 2565 pdf โดย น.ส.ศศิธร ลิ้มสิทธิกุล