สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » แจก ปกโครงงานคุณธรรม แก้ไขได้ ppt

แจก ปกโครงงานคุณธรรม แก้ไขได้ ppt

6 กุมภาพันธ์ 2022
7466   0

ปกโครงงานคุณธรรม แก้ไขได้ ppt

ทักทายสำหรับคณะครูทุกท่านที่กำลังมองหา ปกโครงงานคุณธรรม แก้ไขได้ ppt แจกฟรี และสามารถนำไปใช้โดยการแก้ไขและพัฒนาต่อด้านความสวยงาม การนำไปแชร์หรือบอกต่อเพื่อนๆ ที่ต้องการรูปแบบปกโครงงานคุณธรรมก็สามารถทำได้ แต่ขอเพียงให้กำลังใจโดยการฝากกดไลด์กดแชร์เว็บไซต์และแฟนเพจ ครูไทยฟรีดอทคอม สักเล็กน้อยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับ

ปกโครงงานคุณธรรม แก้ไขได้ ppt
ปกโครงงานคุณธรรม แก้ไขได้ ppt

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับนักเรียน จึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรม ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ทำดีด้วยหัวใจ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน เป็นหลักในการดำรงชีวิตประจำวัน สร้างบรรยากาศภายในชั้นเรียนให้มีความสะอาด น่าใช้สอย และเอื้อต่อการเรียนรู้

สำหรับคุณครูที่ต้องการไฟล์เอกสารที่สามารถแก้ไขได้ เป็นรูปแบบไฟล์ DOC ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ไฟล์เอกสารโครงงานคุณธรรมในห้องเรียน โดยที่สามารถทำการปรับเปลี่ยนเพียงแค่บริบทและประชากร ซึ่งได้แก่ ผู้เรียน ในสถานศึกษานั้นๆ

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ