สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » แจกไฟล์แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ครู 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้

แจกไฟล์แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ครู 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้

3 เมษายน 2022
6905   0

ตัวอย่าง SAR ครู 2564

สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม วันนี้ผมขอนำเสนอไฟล์ตัวอย่าง รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ครู 2564 ที่มีในรูปแบบไฟล์เวิร์ด (Word) ตัวอย่างของ นายกฤษฎา   คำมา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  สพป.สกลนคร เขต 1 ที่สามารถทำการปรับและแก้ไขได้ ให้เป็นข้อมูลของเราเอง

ตัวอย่าง SAR ครู 2564
ตัวอย่าง SAR ครู 2564

สำหรับการจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลในรายปีการศึกษา 2564 นี้ก็ดูเหมือนว่าหลายๆคนยังคงต้องวิตกกังวลสำหรับคำถามที่มีอยู่มากมาย เช่น sar คืออะไร ทําไมต้องทําทุกปี ความสำคัญของ sar มีกี่ขั้นตอน องค์ประกอบของ sar มีอะไรบ้าง แต่ดูแล้วคำถามเหล่านี้ก็จะคงจะหมดไป หากเราได้ทำการลงมือทำและศึกษา คู่มือการจัดรายงานประจำปี ทำให้จริงจังและเข้าใจ ว่า..

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฎิบัติงานภายในสถานศึกษาเรียกว่า “ผลการประเมินรายบุคคล” เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำสรุปให้ออกมาในภาพรวมของสถานศึกษานั้นๆ เรียกว่า “แบบรายงานประจำปี” เพื่อได้สรุปกิจกรรมและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้ทำการประกาศใช้ในแต่ละรอบปีการศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการประเมินออกมาใน รูปแบบออนไลน์ ESAR. Self Assessment Report. ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://thaiqa.net/login/index.php

ตัวอย่าง SAR ครู 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล

ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

มาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน ระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและศูนย์การศึกษาพิเศษ รูปแบบไฟล์ doc
แบ่งปัน แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่างไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 แก้ไขได้ doc
แจกฟรี ปกรายงาน sar แก้ไขได้ ppt
ฟรีเอกสาร! แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไฟล์ doc
ดาวน์โหลด คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 (ไฟล์ตัวอย่าง รร.วัดมหาวนาราม)
ทำไม? ต้องทำระบบ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา