สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)

ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)

29 พฤษภาคม 2022
6647   0

ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู 2565

วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำ ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู 2564 เพื่อปรับให้เป็นปีการศึกษาปัจจุบันได้แก่ 2565 นี้ สำหรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้วนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ของครูทุกๆคน

ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู 2565
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู 2565

กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ ให้รู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของความสามารถในการปฎิบัติงานของตนเอง และเพื่อปรับปรุงความสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ ( Individual Development Planning : IDP ) เพื่อเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไปและ เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง สามารถตรวจสอบได้และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป

ทิพย์รัตน์ วัฒนสินคณาภัทร ครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนา

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างตรงนี้

ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู 2565

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ครูเชียงรายดอทเน็ต
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ID Plan หมายถึง ? ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาครูจริงหรือ?
ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา 2565 doc โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
ดาวน์โหลด แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 2565 doc สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
แจกไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2564 doc แก้ไขได้
รายงานอย่างง่าย!! แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564 ปรับให้แล้วครบตาม ว23/2564