เพื่อครูไทย » ดาวน์โหลด แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) Doc

ดาวน์โหลด แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) Doc

21 กันยายน 2021
6540   0

รายงานผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู ประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู ประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

โดยอ้างอิงจากหนังสือ ก.ค.ศ. ว20/2563 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ซึ่งในเวลานี้ก็ใกล้กับเวลาที่จะประเมินเลื่อนเงินเดือนกันแล้ว วันนี้ ครูไทยฟรีดอทคอม จึงขอจะได้นำ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู  มาให้คุณครูเก็บไว้ดาวน์โหลดกันนะครับ

ว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือนเมษายน 2564-กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู จะมีอยู่ 2 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)ประกอบไปด้วย
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน
ตอนที่ 4 ผลกระประเมิน
ตอนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 2 ตุลาคม 2564 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารครูไทยฟรี
ดาวน์โหลดเอกสารครูไทยฟรี