สาระน่ารู้ » รวมไว้ตรงนี้แล้ว ชื่อโครงงานคุณธรรมเก๋ๆ เท่ๆแบบสไตล์ ติดหูแน่นอน

รวมไว้ตรงนี้แล้ว ชื่อโครงงานคุณธรรมเก๋ๆ เท่ๆแบบสไตล์ ติดหูแน่นอน

3 กรกฎาคม 2022
6808   0

ชื่อโครงงานคุณธรรมเก๋ๆ

สวัสดีครับ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ได้ทำการรวบรวมราย ชื่อโครงงานคุณธรรมเก๋ๆ ที่คิดว่าคุณครูหรือผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถนำไปคิดปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียนตนเอง

ชื่อโครงงานคุณธรรมเก๋ๆ
ชื่อโครงงานคุณธรรมเก๋ๆ

ตรงนี้เลยครับ รายชื่อโครงงานคุณธรรมที่เก๋ๆ สามารถจัดทำโครงงานได้เลย

1. เพาะเห็ดนางฟ้า เลิกราโซเชียล เที่ยวทำดี ถวายองค์ภูมีมหาราชา

2. ลูกอมหญ้าหมอน้อย คอยช่วยสิงห์พ่นควัน

3. ร่วมคิดร่วมทำนำความดีสู่พี่น้องและชุมชน

4. ภูมิคุ้มกันดวงจิต ชีวิตพอเพียง

5.ต้นกล้าความดีส่งเสริมการอ่านถวายในหลวงเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์

6. พิชิตความสะอาดด้วยหลัก 5R

7. บวร.ร่วมร้อยคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อมน่าอยู่

8. สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามศีล 5 พาครอบครัวอบอุ่นหนุนชุมชนเข้มแข็งถวายองค์ราชินี

9. คุณธรรมสร้างอาชีพ ประทีปจิตอาสา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10. ค่านิยมหลัก 12 ประการ สืบสานสายใยทำดีด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชัน

1 1. ปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง

12. วิถีธรรม วิถีไทย สร้างนิสัยพอเพียง

13. เด็กดีวิถีพุทธสุขสุดด้วยจิตอาสาพัฒนาชุมชน

14. พาน้องทำบัญชี ตามวิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงสื่อไม่เหมาะสม

15. ลูกปอปิดมีจิตอาสาพัฒนาสมาธิน้อง LD ตามแนววิถีพุทธ

16. สำนึกรักแทนคุณแผ่นดิน

17. 9 คำตามรอยพ่อสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น พลิกฟื้นคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

18. เยาวชนไทยใส่ใจคุณธรรม น้อมนำจิตอาสา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

19. ความซื่อสัตย์ เสียสละ ความอดทน

20. 5 กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ( 5 Project for king)

21. ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมถวายพ่อหลวง

22. สร้างฝันตามรอยพ่อ พอเพียง

23. เหยียบย่ำกำเบาๆ บรรเทาโรค

24. การประดับผ้าคุณธรรม

25. สร้างสำนึกพลเมือง ด้วยจิตอาสา แก้ปัญหาชุมชน

26. จิตอาสาพาน้องท่องอาเซียน

27. สานใยรัก ผู้สูงวัย สรรค์สร้างดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน

28. หนังสือไม่เก่าเราให้น้อง

29. จิตอาสา ชมพู-ขาว นความรู้สู่ชุมชน

30. การฝึกวินัยโดยใช้กิจกรรมประจำวันเพื่อสร้างวินัยให้กับนักเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคม

31. ปันสุข ให้โลกสวย ด้วยจิตอาสา

32. มัคนายกน้อย รู้นักษ์ภูมิปัญญา น้อมนำพาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

33. สร้างนิสัยเด็กไทย ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำมหาองค์ราชัน

34. ผู้ก่อการดีชวนน้องพี่ทำดีถวายในหลวง

35. ลดปัญหาเสี่ยง ด้วยความพอเพียง

36. จิตสาธารณะของลูกราชสีห์

37. ขุดบ่อทองจากกองขยะ

38. ออมบุญสร้างคนดี ศรีขามแสง

39. เส้นทางแห่งความดี น.พ.น้องพี่แด่องค์ราชินีและองค์ราชันย์

40. อาลัยรักผู้จากไป ห่วงใยดูแลผู้ยังอยู่

41. ไอ้ถุยน้อยลูกชาวนา พาครอบครัวสู่พอเพียง

42. สมุดเพื่อน้อง

43. การสังเคราะห์โครงการในพระราชดำริของ

44. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

45. ความยุติธรรมกับกีฬา

46. การแยกขยะ

47. โครงการสันทนาการเด็กกำพร้า

48. สบู่ก้อนจากลีลาวดี

49. โครงการทาสโซเชียล

50. โครงการหมื่นขวดน้ำเพื่อน้องบ้านเด็กกำพร้า

51. ดนตรีช่วยน้อง

52. Volunteer for kids

53. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ห้องสุขา

54. การปลูกฝังวิจารณญาณของวัยรุ่นในโลกโซเชียล

55. การปลูกฝัง “การให้” คืนความสุขแก่สังคม

56. ทีเด็ดฟุตบอล

57. กราบครูปูชนีย์ น้องไหว้พี่บดินทรเดชา

58. พอเพียงก็เพียงพอ ตามรอยพ่อด้วยผักสวนครัวใน

59. ขวดพลาสติก

60. การแยกแยะ

61. Sufficiency Economy Campaigh

62. การประหยัดอดออม

63. การประหยัดพลังงานวันละนิด

64. การมีจิตสาธารณะ

65. ทำความดีเพื่อสังคม

66. กีฬาคึกคัก

67. เกษตรทฤษฎีใหม่

68. วัยรุ่นยุคใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย

69. เศรษฐกิจพอเพียงกับการออมของนักเรียนแบ่งปัน

70. ความรู้สู่ด้อยโอกาส

7 1. แบ่งปันความรู้พัฒนาเด็กเหนือ

72. ร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้

73. รักเรา รักษ์โลก

74. มาศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนกันเถอะ

75. ต้นไม้ไออุ่น

76. ประชาชนไทยส่งความในใจถึงทหาร

77. ร่วมใจสู้สานฝันสู่เมืองไร้ขยะ

78. การลดขยะในชุมชน

79. การคอร์รัปชั่นในองค์กร

80. พอเพียงเลี้ยงชีวิต

8 1. เครื่องมือวัดความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง

82. อุณหภูมิและเวลาโดยเวลาตื่น

83. หลักธรรมในชีวิตประจำวัน

84. ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ

85. รณรงค์วัดสะอาด

86. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

87. ปันน้ำใจเพื่อสังคม

88. ปลูกผักบุ้งกินเองอร่อยจัง

89. คุณธรรมนำความรู้

90. จิตสาธารณะไม่ยากอย่างที่คิด

91. จิตอาสาเพื่อสังคม

92. จิตอาสาเพื่อส่วนรวม

93. กินหัวมัน

94. โครงงานผักสวนครัวในขวดพลาสติก

95. พอมีพอกินพอใช้

96. เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต

97. ตามรอยพอเพียง

98. ตามรอยพ่อ พออยู่ พอกิน

99. พ่อสอนให้พอเพียง

100.การใช้พีชผลในบ้านให้เกิดประโยชน์

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ครูเชียงรายดอทเน็ต
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม