สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ ระบบ e-gp ระยะที่ 5 ใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ ระบบ e-gp ระยะที่ 5 ใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2565

17 เมษายน 2023
3724   0

คู่มือ e-gp 2565

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ส่วนราซการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา ให้เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ คู่มือ ระบบ e-gp 2565 จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน ลิ้งดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง…VV

คู่มือ e-gp 2565
คู่มือ e-gp 2565

เริ่มแรก ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานเน้นให้หน่วยจัดซื้อมาประกาศจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น ไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐที่มีความถูกต้องได้ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วนและทั่วถึง มีต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้
 2. เพื่อให้ผู้บริหาร และส่วนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้
 3. เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินของรัฐบาล

ประโยชน์ที่ได้รับ

e-GP คือ ศูนยก์ลางที่เป็นหน้าต่างในการบริการข้อมูล และดำเนินธุรกรรมทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 • การปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ\
 • กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชน
 • ความสะดวก และความทั่วถึง อย่างเท่าเทียมกัน
คู่มือ e-gp 2565
 • งานซื้อ
 • การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
 • เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
 • เกณฑ์ราคาประกอบเกณ์อื่น+ฉบับย่อ
 • งานจ้างก่อสร้าง+ฉบับย่อ
 • งานจ้างก่อสร้าง
 • งานจ้างทำของ+จ้างเหมาบริการ + ฉบับย่อ
 • งานจ้างทำของ+จ้างเหมาบริการ
 • งานซื้อ+ฉบับย่อ
 • งานซื้อ
 • ตัวช่วย

ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ จบครบที่ลิ้งเดียว!!!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา กรรมกร สีกากี
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตาม คู่มือ ITA 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์ word (doc)
แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ
เข้าใจง่าย ! แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566 ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 - 2569 )
ดาวน์โหลด คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 (ไฟล์ตัวอย่าง รร.วัดมหาวนาราม)
แจกฟรี! รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2564 (ไฟล์เอกสารพร้อมปก)
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ วPA (ว9/2564) ตำแหน่งครู