สื่อการเรียนการสอน » คลังสื่อการสอนออนไลน์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัพเดทล่าสุด 2564 สสวท.

คลังสื่อการสอนออนไลน์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัพเดทล่าสุด 2564 สสวท.

18 ธันวาคม 2021
5169   0

สื่อการสอนออนไลน์

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน สำหรับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายตามสื่อต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษามากที่สุดต้องยกให้กับเจ้าของผู้กำหนดหลักสูตร ได้แก่ คลังสื่อการสอนออนไลน์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัพเดทล่าสุด 2564 สสวท.

สื่อการสอนออนไลน์
สื่อการสอนออนไลน์

โครงการสอนออนไลน์ Project 14 เป็นโครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education) ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำเป็นเพียงแค่ในห้องเรียน แต่สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด Project 14 เป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยวีดีโอการสอนเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตามหลักสูตร เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้นี้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

ซึ่งทาง สสวท.ได้จัดทำวีดีโอการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงในเว็บ http://proj14.ipst.ac.th/ เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้นำไปใช้หรือศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยภายในเว็บไซต์ ก็จจะมีสื่อวีดีโอที่เหมาะสำหรับครูผู้สอนใช้ประกอบกับการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน ซึ่งผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ครูสามารถมอบหมายให้นักเรียนศึกษาวีดีโอล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้

สื่อการสอนออนไลน์
สื่อการสอนออนไลน์

สำหรับตัววีดีโอที่จัดทำขึ้นนี้ ก็มีควาามสอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีเนื้อหาครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม โดย สสวท. ได้จัดเก็บไว้เป็นคลังบทเรียนแรกเข้าในระบบแล้ว ส่วนบทเรียนอื่นๆ จะมีการอัพโหลดเข้าในระบบต่อไปตามลำดับ

จุดเด่นของ Project 14

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เผยแพร่ผ่านหลายช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน

กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปบทเรียนออนไลน์จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของและกำหนดการเรียนรู้ของตัวเอง

เน้นความเข้าใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง วีดีโอการสอนเน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. ที่เน้นความเข้าใจแนวคิคหลักที่เชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตรงตามหลักสูตร พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท.

แนวทางการใช้งาน

ผู้เรียน ใช้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือทบทวนบทเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและตามศักยภาพของตนเอง

ครูผู้สอน ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในชั้นเรียน โดยครูอาจมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้มาล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือครูอาจใช้สำหรับทบทวนบทเรียน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แบ่งปันฟรี เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน มากกว่า 20 เกม มีอะไรบ้างไปดูกัน!!
คู่มือและ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560 ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลด ฟรี !! แบบฝึกหัด คัดลายมือ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ไฟล์ PDF
แจกไฟล์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย PDF ปรับปรุง 2560
ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
แจกใบงาน สื่อรวม ภาพระบายสี วันสุนทรภู่ ปี 2565 ไฟล์ Word แก้ไขได้
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ บวกเลข อนุบาล 1 2 3 สามารถใช้สอนได้ง่ายๆ รูปแบบไฟล์ pdf
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf