แนวข้อสอบ » คลังรวม ข้อสอบ ป.2 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!

คลังรวม ข้อสอบ ป.2 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!

19 กุมภาพันธ์ 2023
1331   0

ข้อสอบ ป.2 พร้อมเฉลย

วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำรวมลิงก์ดาวน์โหลด ข้อสอบ ป.2 พร้อมเฉลย ที่มีการอัพเดทตามตัวชี้วัดหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2565 ตามมาตรฐาน ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 2 ตามมาตรฐานชั้นปี ที่คุณครูสามารถดาวน์ไปใช้ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เลย

ข้อสอบ ป.2 พร้อมเฉลย

การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ก็เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์ จากกระบวนการเรียนการสอนของครู ซึ่งสำหรับเด็กในวัย 6-8 ปี การเจริญเติบโตของเด็กทุกด้านจะเริ่มเด่นชัดขึ้น เด็กในวัยนี้ยังคงต้องเรียนรู้การสื่อสารขั้นพื้นฐาน คณิตศาสตร์ และทักษะการแก้ปัญหา ในวัยนี้การมีจิตสำนึกในเรื่องสังคมและชุมชนจะเริ่มขยายออกไปมากขึ้นไปตามลำดับ เชิญคลิกดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยครับ

ข้อสอบ ป.2 พร้อมเฉลย

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป.2

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป.2

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบวิชาเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.2

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.2

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.2

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ชั้น ป.2

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป.2

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.2

ดาวน์โหลดเฉลยตรงนี้ ข้อสอบ ป.2 ทุกวิชา

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แจก เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ครบทุกวิชา!!
ล่าสุด!! สรุปพรบการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบัน พร้อมข้อสอบ
อัพเดท!! ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ครบทุกระดับชั้น ไฟล์ doc แก้ไขได้
โหลดที่นี่!! ข้อสอบสุขศึกษา ป.6 พร้อมเฉลย doc ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐาน
โหลดที่นี่!! ฟรี ข้อสอบ สุขศึกษา ป 5 พร้อม เฉลย ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
โหลดที่นี่!! ข้อสอบ สุขศึกษา ระดับชั้น ป 4 6 พร้อม เฉลย ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
ดาวน์โหลดฟรี !! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf
ข้อสอบและ เฉลยข้อสอบโอเน็ต ปี 65 ป.6 ม.3 ม.6 สอบเดือน ก.พ. ปี 2565
แจกเว็บรวมคลัง ข้อสอบปลายภาค ไฟล์ doc โหลดเลย!!! พร้อมเฉลย
ฟรี!! ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ไฟล์ Word ปรับแก้ไขได้