แนวข้อสอบ » คลังรวม ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!

คลังรวม ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!

1 พฤษภาคม 2022
963   0

ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย

วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำรวมลิงก์ดาวน์โหลด ข้อสอบปลายภาค ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย ที่มีการอัพเดทตามตัวชี้วัดหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2564 ตามมาตรฐาน ที่คุณครูสามารถดาวน์ไปใช้ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เลย

ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย
ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย

การประเมินก็เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์ จากกระบวนการเรียนการสอนของครู

สำหรับเด็กในวัย 6-8 ปี การเจริญเติบโตของเด็กทุกด้านจะเริ่มเด่นชัดขึ้น เด็กในวัยนี้ยังคงต้องเรียนรู้การสื่อสารขั้นพื้นฐาน คณิตศาสตร์ และทักษะการแก้ปัญหา ในวัยนี้การมีจิตสำนึกในเรื่องสังคมและชุมชนจะเริ่มขยายออกไปมากขึ้น

ข้อสอบรายวิชาภาษาไทย ป.1

ข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.1

ข้อสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

ข้อสอบรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.1

ข้อสอบรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1

ข้อสอบรายวิชาประวัติศาสตร์ ป.1

ข้อสอบรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ป.1

ข้อสอบรายวิชาศิลปะ ป.1

ข้อสอบรายวิชาการงานอาชีพ ป.1

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ข้อสอบออนไลน์ พว.
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ชัดเจนแล้ว !! สมัคร ก.ย. สอบ ต.ค. สพฐ.เคาะปฏิทิน ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป 6 เล่ม 1 พร้อมเฉลย (PDF)
ใบงาน แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การหาค่าประมาณ pdf
รวมแนว ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย (ครบทุกปีที่สอบ)
ดาวน์โหลด! คัดเฉพาะ เฉลยคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หลักสูตร 2560 ไฟล์ pdf (สสวท.)
แจกฟรี ข้อสอบ nt ป.3 2564 พร้อมเฉลย ภาษาไทย
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไฟล์ pdf พร้อมเฉลย
เจาะ แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก รัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขล่าสุด pdf
เช็คคุณสมบัติชัดเจน เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565 ล่าสุด!
แจก แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ฟรี pdf พร้อมเฉลย