แนวข้อสอบ » คลังรวม ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!

คลังรวม ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!

1 พฤษภาคม 2022
9279   0

ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย

วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำรวมลิงก์ดาวน์โหลด ข้อสอบปลายภาค ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย ที่มีการอัพเดทตามตัวชี้วัดหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2564 ตามมาตรฐาน ที่คุณครูสามารถดาวน์ไปใช้ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เลย

ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย
ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย

การประเมินก็เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์ จากกระบวนการเรียนการสอนของครู

สำหรับเด็กในวัย 6-8 ปี การเจริญเติบโตของเด็กทุกด้านจะเริ่มเด่นชัดขึ้น เด็กในวัยนี้ยังคงต้องเรียนรู้การสื่อสารขั้นพื้นฐาน คณิตศาสตร์ และทักษะการแก้ปัญหา ในวัยนี้การมีจิตสำนึกในเรื่องสังคมและชุมชนจะเริ่มขยายออกไปมากขึ้น

ข้อสอบรายวิชาภาษาไทย ป.1

ข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.1

ข้อสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

ข้อสอบรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.1

ข้อสอบรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1

ข้อสอบรายวิชาประวัติศาสตร์ ป.1

ข้อสอบรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ป.1

ข้อสอบรายวิชาศิลปะ ป.1

ข้อสอบรายวิชาการงานอาชีพ ป.1

เฉลยข้อสอบ ป.1 ครบทุกวิชา

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ข้อสอบออนไลน์ พว.
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560 แชร์และแบ่งปันฟรีๆ
มาแล้ว!! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
แจกเอกสารเนื้อหา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 2566 เกณฑ์ใหม่!!
แจก เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ครบทุกวิชา!!
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ววันนี้!!
ล่าสุด!! สรุปพรบการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบัน พร้อมข้อสอบ
อัพเดท!! ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ครบทุกระดับชั้น ไฟล์ doc แก้ไขได้
คลังรวม ข้อสอบ ป.2 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!
โหลดที่นี่!! ข้อสอบสุขศึกษา ป.6 พร้อมเฉลย doc ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐาน