แนวข้อสอบ » คลังรวม ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!

คลังรวม ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!

1 พฤษภาคม 2022
22741   0

ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย

วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำรวมลิงก์ดาวน์โหลด ข้อสอบปลายภาค ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย ที่มีการอัพเดทตามตัวชี้วัดหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2564 ตามมาตรฐาน ที่คุณครูสามารถดาวน์ไปใช้ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เลย

ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย
ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย

การประเมินก็เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์ จากกระบวนการเรียนการสอนของครู

สำหรับเด็กในวัย 6-8 ปี การเจริญเติบโตของเด็กทุกด้านจะเริ่มเด่นชัดขึ้น เด็กในวัยนี้ยังคงต้องเรียนรู้การสื่อสารขั้นพื้นฐาน คณิตศาสตร์ และทักษะการแก้ปัญหา ในวัยนี้การมีจิตสำนึกในเรื่องสังคมและชุมชนจะเริ่มขยายออกไปมากขึ้น

ข้อสอบรายวิชาภาษาไทย ป.1

ข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.1

ข้อสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

ข้อสอบรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.1

ข้อสอบรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1

ข้อสอบรายวิชาประวัติศาสตร์ ป.1

ข้อสอบรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ป.1

ข้อสอบรายวิชาศิลปะ ป.1

ข้อสอบรายวิชาการงานอาชีพ ป.1

เฉลยข้อสอบ ป.1 ครบทุกวิชา

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ข้อสอบออนไลน์ พว.
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม