สอบบรรจุข้าราชการ » ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไฟล์ pdf พร้อมเฉลย

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไฟล์ pdf พร้อมเฉลย

3 เมษายน 2022
17415   0

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมเฉลย

สำหรับ ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมเฉลย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้เรียบเรียงและจัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมเฉลย
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมเฉลย

โดยแนวข้อสอบนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์และจัดทำให้ครอบคลุมเนื้อหาของ พรบ.ฉบับนี้ อาจจะมีเนื้อหาข้อความไปตรงกับของผู้พิมพ์บทความอื่นๆ บ้าง เนื่องจากเป็นข้อกฏหมายที่บังคับใช้ จะไม่สามารถทำให้เกิดการผิดเพี้ยนไปจากข้อความอื่นได้ จึงขอกราบอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย โดย พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 18 มาตรา ตามเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดโครงสร้างและตำแหน่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การจัดระบบการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ไว้

ดาวน์โหลดไฟล์แนวข้อสอบตรงนี้ !!

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

โหลดที่นี่!! ข้อสอบ สุขศึกษา ระดับชั้น ป 4 6 พร้อม เฉลย ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
แจกเว็บรวมคลัง ข้อสอบปลายภาค ไฟล์ doc โหลดเลย!!! พร้อมเฉลย
ชัดเจนแล้ว !! สมัคร ก.ย. สอบ ต.ค. สพฐ.เคาะปฏิทิน ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565
เกณฑ์ล่าสุด! เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 อ่านก่อนใคร?
เสมา 1 แจงแล้ว บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบ ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ล่าสุด
รวมแนว ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย (ครบทุกปีที่สอบ)
แจกฟรี ข้อสอบ nt ป.3 2564 พร้อมเฉลย ภาษาไทย
คลังรวม ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!
ตัวอย่างไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 แก้ไขได้ doc
เจาะ แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก รัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขล่าสุด pdf