ใบงาน » ฟรี!! ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ไฟล์ Word ปรับแก้ไขได้

ฟรี!! ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ไฟล์ Word ปรับแก้ไขได้

19 กันยายน 2022
5543   0

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

สวัสดีครับผม วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้นำข้อสอบมาฝาก สำหรับคุณครูที่กำลังหาข้อสอบนักเรียน โดยในปีการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 ล่าสุด ทำให้ในการจัดทำหาจัดเตรียมข้อสอบนั้นมีน้อย แตกต่างด้านเนื้อหาไป  วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอมจึงจะมาแจกข้อสอบสำหรับให้คุณครูเอาไว้ เตรียมสอบในภาคเรียนนี้ กันครับ

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

สำหรับการมองหาข้อสอบเพื่อที่จะได้ทดสอบผู้เรียนโดยที่ต้องการประเมินผลการเรียนรู้ ที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนการสอน หรือแม้กระทั่ง การใช้นวัตกรรม กระผมจึงขอนำความหมายของคำบางคำมานำเสนอ ยกตัวอย่างเช่น

ข้อสอบ (Item) หมายถึง คำถามที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมโดยการทำเครื่องหมายหรือเขียนตัวอักษร

แบบทดสอบ  หมายถึง ชุดของข้อคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปกระตุ้นให้ผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการทำเครื่องหมายหรือเขียนตัวอักษร

การทดสอบ  (Testing) หมายถึง  การนำแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผลชนิดอื่นไปให้ผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้ผู้สอบสังเกตได้และวัดได้
การวัดผลการศึกษา (Educational  Measurement)  หมายถึง ขบวนการในการที่จะนำเอาเครื่องมือไปวัดนักเรียนในด้านต่างๆ  เพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณจำนวนหนึ่ง  อันแทนสมรรถภาพที่ต้องการ

การประเมินผลการศึกษา (Educational Evaluation) หมายถึง  ขบวนการใด ๆ  ที่นำผลการวัดผลการศึกษาไปพิจารณาตัดสินคุณค่า โดยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

โดย นายวัชริน ขวัญพะงุ้น

และด้วยเหตุเพราะเรากำลังวุ่นกับการ รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง PA แล้วสิ่งนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยช์นต่อคุณครูทุกๆท่าน สำหรับการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษานี้ให้ทันนะครับ

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ป.1
ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ป.2
ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ป.3
ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ป.4
ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ป.5
ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ป.6

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ครูโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประกาศ!! ตารางสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566
คู่มือและ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560 ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
แจกไฟล์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย PDF ปรับปรุง 2560
มาแล้ว!! ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ใช้สอบ 2566
เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560 แชร์และแบ่งปันฟรีๆ
มาแล้ว!! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
แจก เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ครบทุกวิชา!!
อัพเดท!! ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ครบทุกระดับชั้น ไฟล์ doc แก้ไขได้