ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน » แนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565

แนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565

25 มิถุนายน 2022
39969   0

การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565

ตามที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ที่ได้ทำการประกาศ 10 นโยบายเร่งด่วน ของปีการศึกษา 2565

การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
1.พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ 2.ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
3.การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย 4.การจัดการศึกษาปฐมวัย
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
5.ACTIVE LEARNING 6.พาน้องกลับมาเรียน
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
7.โรงเรียนคุณภาพ 8.LEARNING LOSS
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
9.RT, NT, และ O-NET 10.ความปลอดภัย

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ครูอัพเดทดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประกาศ!! ตารางสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566
อัพเดท!! ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ครบทุกระดับชั้น ไฟล์ doc แก้ไขได้
สพฐ.ประกาศแล้ว!! นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
คู่มือแนวทางการใช้ เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566
BIG DATA!! สพฐ .เปิดตัว โปรแกรม HRMS OBEC คลังเก็บข้อมูลครูรูปแบบดิจิทัล
แบ่งปัน ใบงานวันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 By สื่อทำมือปฐมวัย
กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า แก้ปัญหา Learning Loss ถ่ายทอดสดพิธีเปิด โครงการ สพฐ. รักการอ่าน (27 มิถุ...
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. พระราโชบายด้านการศึกษา doc
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc